Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki

 

Opole 2015-05-29
OŚ.6341.46.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Jadwigi Łukaszewskiej-Szeler zam. 45-010 Opole ul. Szpitalna 3/12, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez państwa: Ryszarda i Annę Morisson zam. 45-064 Opole ul. Ks. K. Damrota 1B/6, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego do chowu ryb, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na dz. nr 97/92 a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa, stanowiącej własność wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
 • wymiary stawu: długość 50 m, szerokość 30 m,
 • powierzchnia całkowita Fcał= 1 500 m2
 • powierzchnia lustra wody Fw= 1 349 m2,
 • całkowita objętość wody Vzb= 2 252,83 m3,
 • rzędna terenu 165,72 m npm,
 • rzędna zw. wody w stawie 164,90 m npm,
 • rzędna dna 163,22 m npm
 • średnia głębokość wody (napełnienie) hśr= 1,67 m,
 • głębokość od powierzchni terenu do dna h= 2,50 m
 • nachylenie skarp n = 1 : 1,5
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
1:                     N: 50o 43’ 27,57”                   E: 18o 03’ 51,43”
2:                     N: 50o 43’ 26,36”                   E: 18o 03’ 53,11”
3:                     N: 50o 43’ 25,69”                   E: 18o 03’ 52,00”
4:                     N: 50o 43’ 26,91”                   E: 18o 03’ 50,32”
 
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
 • opublikowano:
  29-05-2015 13:46
  przez: Zbigniew Winiecki
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl