Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.53.2015.BS- zrzut ścieków przemysłowych z myjni pojazdów w Dobrzeniu Małym do kanalizacji


Opole, 2015-06-17

 

OŚ. 6341.53. 2015. BS

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),   

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu25-05-2015 r., postępowania na wniosek Krzysztofa Webera AUTO-STOP, 46-081 Dobrzeń Mały, ul. Opolska 135, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Sp. z o.o. w Czarnowąsach, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z projektowanej, bezdotykowej myjni samochodowej zlokalizowanej w m .Dobrzeń Mały, ul. Opolska 135, na działce nr 1825/89 km 1, oczyszczanych w separatorze koalescencyjnym typu MAK PE 1,5-015 o przepustowości nominalnej NG 1,5 l/s zintegrowanym z osadnikiem o pojemności V = 150 l. W skład ścieków przemysłowych wchodzą ścieki odprowadzane jednym przyłączem kanalizacyjnym tj. ścieki technologiczne z myjni samochodowej oraz ścieki socjalno – bytowe.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych

- Qmaxh = 0,2 m3/h

- Qśrd = 1,8 m3/d

- Qmaxr = 720  m3/rok, 

 

o składzie:

-   azot amonowy – 30,0 mgNNH4/l

fosfor ogólny – 6,0 mg P/l

węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Metryczka
  • opublikowano:
    17-06-2015 10:14
    przez: Beata Szczęsny
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl