Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych w gminie Ozimek. Inwestor: Gmina Ozimek

 Opole, dnia 23.01.2009 r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
  
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę : kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z sieciowymi i przydomowymi przepompowniami ścieków sanitarnych, zasilaniem elektroenergetycznym , zjazdem z drogi powiatowej w Pustkowie i pozostałą infrastrukturą techniczną w Szczedrzyku, Schodni, Nowej Schodni, Ozimku , na działkach wg. zestawienia stanowiącego integralną część projektu budowlanego.
 
Inwestor: Gmina Ozimek, Ozimek ul. Ks. Dzierźona 4B
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
    Beata Przybylska                  
                                     Inspektor w Wydziale Budownictwa
Metryczka
  • opublikowano:
    29-01-2009 10:00
    przez: Michał Piątkowski
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl