Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą budowę fermy kur rodzicielskich, szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3 oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach. Inwestor: Rajmund Wocka

Opole, dnia 12.01.2009r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
   
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor: Rajmund Wocka, ul. Broniewskiego 25, 46-020 Czarnowąsy 4B
 
 
w sprawie :
                       
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą
budowę fermy kur rodzicielskich , szczelnego zbiornika wybieralnego na ścieki o V=5,0 m3
oraz dwóch zbiorników na paszę w Graczach na działce nr 513/3 k.m. 2 obręb Gracze
 
                                   z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                        Inspektor w Wydziale Budownictwa
Metryczka
  • opublikowano:
    29-01-2009 10:18
    przez: Michał Piątkowski
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl