Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie w sprawie wniosku dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry

Opole 20.02.2009r
 
 
WB 7351-13-48/09
 
  
 
Z A W I A D O M I E N I E
   
  
 
           Uprzejmie informuję o wpłynięciu do tut. Starostwa wniosku  dot. wydania decyzji - pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry, na działkach nr 716/60, 717/60, 718/59, 719/72, 728/65, 727/71, 726/68, 725/68, 724/71 k.m. 2  obręb Węgry.
 
 
 
 
            Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje podanie do publicznej wiadomości informacji   o wpłynięciu wniosku dot. powyższej inwestycji.
 
 
  
      
 
 
                                                                                Z up. STAROSTY
      Kazimierz Krawczyk
         Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

Metryczka
  • opublikowano:
    24-02-2009 09:31
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl