Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Przebudowa z rozbudową budynku utylizacji na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych w m. Węgry

Opole, dnia 04.03.2009r

 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.
 
przebudowa z rozbudową budynku utylizacji
na punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych
w m. Węgry, na działkach nr 716/60,717/60,718/59,719/72,728/65,727/71,726/68,725/68,724/71 k.m. 2 obręb Węgry.
przedmiot decyzji
 
Inwestor: Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Farmutil HS” Spółka Akcyjna
Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory
 
                                                                                                              
 
                                                                                       Z up. STAROSTY
 Kazimierz Krawczyk
       Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-03-2009 15:34
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl