Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice - Gmina Popielów

Opole 02.04.2009r
 
 
WB 7351-9-246/09
 
 
  
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :
 
Dróg gminnych, ulic: Szkolnej, Polnej i Piaskowej w m. Nowe Siołkowice na działkach nr. 107, 124, 137/6, 137/8, 137/9, 138/1, 138/2 km 1 oraz 155, 199, 239 km 2
 
 
 
Inwestor: Urząd Gminy Popielów
                ul. Opolska 13
                46-090 Popielów
 
 
 
 
                                                                                                                      Z up. STAROSTY
                                                                                                                   Kazimierz Krawczyk
                                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-04-2009 10:05
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl