Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zamieszczeniu danych o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę: obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej

Opole, dnia 11.03.2009 r

 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę : obejmującą rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych; zlokalizowaną w Schodni przy ul.Długiej na działkach 15, 8, 746/6, 745/6 k.m.4
 
 
 
Inwestor: Mariusz Bauer 46-040 Schodnia ul. Długa 19 a
 
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                                inspektor Wydziału Budownictwa Beata Przybylska
Metryczka
  • opublikowano:
    07-04-2009 09:14
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl