Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice

 
Opole, dnia 05.05.2009r.
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
 
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę : Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice.
 
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
                 45-068 Opole, ul. Oleska 64
 
 
 
 
 
 
 
                                                            z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
 
                                                                                                     Kazimierz    Krawczyk
 
 
 
 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-05-2009 15:44
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl