Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

   

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej:

 

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów wg. wykazu obręb w gm. Popielów

 

  

Inwestor:  Wójt Gminy Popielów

                 ul. Opolska 13

                 46-090 Popielów

 

 

 

Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                             Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                                                   Naczelnik Wydziału Budownictwa

Metryczka
  • opublikowano:
    16-06-2009 11:20
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl