Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa hali prod-magazynowej gm. Dobrzeń Wielki

Opole, dnia 29 lipca 2009 r.

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :

 

budowa hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. Jońskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1558/138, 442/138 k.m. 2, obręb Dobrzeń Wielki.

 

Inwestor:

Silspek Sp. z o.o., 46-080 Chróścice, ul. Cebuli 14

 

 

 

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

                       

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

               

Kazimierz Krawczyk

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-07-2009 13:54
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl