Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.

 

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej tranzytowej Jaczowice – Jakubowice na działkach wg. wykazu będącego składowa częścią projektu

przedmiot decyzji

 

Inwestor: Gmina Niemodlin

                                       ul. Bohaterów Powstań Śl. 37

                 49-100 Niemodlin

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Z up. STAROSTY

                             Kazimierz Krawczyk

                      Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-10-2009 11:05
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl