Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do budynków - Niemodlin

Opole, dnia 28 października 2009 r.

WB.7351-7-1214/09

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w Niemodlinie w rejonie ulic Korfantego, Daszyńskiego, Nowej,  Bohaterów Powstań Śląskich na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 267, 259/5, 227, 198, 203, 253, 245/4, 262/5, 262/1, 262/2, 213/3, 226, 248/2 -k.m. 5, 459, 460 – k.m. 8, 1182/34, 1182/100, 1176/13, 1182/6, 1183, 1184, 1182/122, 1180, 1182/113, 1182/29, 1182/33, 1182/25, 1182/121, 1182/10, 1182/3, 1182/32 -  k.m. 15, obręb Niemodlin.

 

Inwestor:

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

 

 

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

                       

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

               

Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    28-10-2009 14:45
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl