Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa ul. Nowej w Niemodlinie

Opole  11.10.2010r

 

 

WB 7351-7-1216/10

 

 

 

 

 

        

 

 

 STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmującą:

 

Przebudowę ul. Nowej w Niemodlinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

na terenie działek nr 227, 253, 262/5, 245/4, 1176/13, 1180

 

 

 

Inwestor: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin

 

 

 

 

     

 

 

Z up. STAROSTY

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    15-10-2010 08:33
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl