Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa fermy Kur w Graczach

 

 

 

 

WB.7351-7-1216/10

 

Opole, dnia 18.10.2010r

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia:

Inwestor: Rajmund Wocka, ul. Broniewskiego 25, 46-020 Czarnowąsy 4B

w sprawie :

zatwierdzenia  projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą

rozbudowę istniejącej fermy kur  o :

-2 kurniki – 60 DJP ,

-4 zbiorniki wybieralne technologiczne po 10,0 m3

-2 silosy paszowe po 15 ton,

budowa przyłączy wody, kanalizacji i energii

w  Graczach na działce nr 513/2 , 513/3 k.m. 2 obręb Gracze

 

 

z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa