Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - przebudowa dróg ul. Dworcowa i Wolności w Popielowie

 

 

 

 

Opole  18.10.2010r

 

 

WB 7351-9-1181/10

 

 

 

 STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmującą:

 

Przebudowę odcinków dróg wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Popielów – droga powiatowa nr 1149 O – ul. Wolności i droga powiatowa nr 1150 o  - ul. Dworcowa na terenie działek nr 1086/311, 1102/140, 807/140, 775/43, 768/43, 918/2, 943/2, 677/169, 678/169, 695/140, 767/43, 774/43, 773/43, 719/42, 723/69, 771/43, 769/43, 666/114, 671/169, 670/169, 770/43, 1141/1057, 1348/169, 1347/169 , obręb Popielów

 

Inwestor: Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

 


 

Z up. STAROSTY

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-10-2010 09:11
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl