Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa zakładu wylegu drobiu w Magnuszowicach

                      Opole  31.12.2010r

 

 

WB 7351-7-1420/10

 

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

Zakładu wylęgu drobiu obejmującą budynek biurowo socjalny, halę produkcyjną wylęgu piskląt wraz z układem drogowym i zjazdem z drogi oraz infrastruktura towarzysząca tj. 2 zbiorniki wybieralne, 2 zbiorniki wody czystej, przepompownia wód opadowych separator i odstojnik w Magnuszowicach na działkach nr  16/4, 18/1, 19/4, 20

 

Inwestor: Modernhatch Szuder & Wocka Sp z o.o.

                Magnuszowiczki 25B

                49-156 Gracze

 


 

                                                                                                                      Z up. STAROSTY

                                                                                           Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Budownictwa

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2011 08:38
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl