Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia na budowe hali magazynowej w Krasiejowie, ul. Szkolna

Opole, dnia 18.02.2011 r

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o:

 

wydaniu decyzji WB 7351-8-122/11 z dnia 18.02.2011r. zmieniającej decyzję 30/08 z dnia  16.01.2008r.  zatwierdzającą projekt i udzielającej  pozwolenia na budowę hali magazynowej wyrobów gotowych ; zlokalizowaną w Krasiejowie ul. Szkolna 5 B  na  działkach o nr. ewid. gruntów 1150/4 i 1149/4 k.m.5, obejmującej zamiar realizacji inwestycji wg. zamiennego projektu budowlanego przewidującego zmianę przeznaczenia realizowanego obiektu z hali magazynowej na halę produkcyjną-malarnię proszkową i rozpuszczalnikową i część socjalną

 

Inwestor: „Kreon” - Reklama Świetlna S-ki z  o.o.   46-040 Krasiejów ul. Szkolna 5 B

 


                                                                                               z  upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                                                                             Kazimierz Krawczyk

                                                                                                  Naczelnik Wydziału  Budownictwa

           

 

 

 

                  

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-02-2011 09:51
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl