Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi Chmielowice - Osiny

Opole  , dnia 10-06-2011r.

 


OBWIESZCZENIE

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że 

w dniu  09-06-2011r.  została wydana  decyzja nr  522/2011  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowę : polegającą na przebudowie  odcinka drogi   powiatowej nr 1763 Opole – Komprachcice na odcinku Chmielowice – Osiny od KM 1 + 013.00 do KM 1 + 861.90 w m. Chmielowice  ul. Nyska i w m. Osiny ul. Opolska wraz przebudową urządzeń budowlanych; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów  589/127 km.1, i  89 km.3; 340/75, 315/74, 314/74, 362/74, 372/73, 370/71, 368/72 km2 i 319/71km.3 obręb Chmielowice oraz 172/9 km.1 obręb Osiny w Gminie Komprachcice 

Inwestor: Zarzad Dróg Powiatowych w Opolu, 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7

Z treścią  decyzji  strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,214 w godz. od 800 do 1500

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    10-06-2011 09:08
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl