Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wpływie wniosku - zmiana sposobu użytkowania bud. magazynowego na lakiernie w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl 12


Opole  20.06.2011r


WB 6740-3-712/11

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

obejmującą zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie lakierni w Chróścicach, przy ul. Powstańców 12 na działce nr. 1969/671


Inwestor: Stolarstwo Dziuba Krzysztof

                ul. Powstańców Śl. 12

                46-080 Chróścice


Z up. STAROSTY

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 


Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2011 14:09
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl