Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia o wydaniu decyzji - Stolarstwo - Lakiernia w Chróścicach

Opole, 06.07.2011r

 


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego:

 

Zmianę sposobu użytkowania budynku pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie lakierni w Chróścicach przy ul. Powstańców Śl. 12 na działce 1969/671

 

 

 

Inwestor:         Stolarstwo Dziuba Krzysztof,

ul. Powstańców Śl. 12, Chróścice

 

 

 

                                                          z upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                          Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                        Kazimierz Krawczyk

Metryczka
  • opublikowano:
    07-07-2011 09:26
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl