Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia o wpłynięciu wniosku - budowa warsztatu samochodowego z ifrastrukturą w Grodźcu

 

Opole, dnia 05.07.2011 r.

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

warsztatu mechaniki pojazdowej z  infrastrukturą oraz budowa zjazdu i parkingu w Grodźcu przy ul. Kwiatowej 8 na działce nr 600 k.m.1

 

Inwestor: Jarosław Lewczak Grodziec ul. Kwiatowa 8

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                       

inspektor Beata Przybylska

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-07-2011 15:10
    przez: Jarosław Sroka
  • zmodyfikowano:
    11-07-2011 11:22
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl