Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa 3 indyczników w m. Młodnik

Opole, dnia 27 września 2011 r.

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę”  poniższego przedsięwzięcia :

 

obejmujące rozbudowę trzech budynków indyczników w miejscowości Młodnik na działce o nr ewidencyjnym gruntów 194/4, k.m. 2, obręb Młodnik/Radomierowice

 

Inwestor:

 

"ROL-DROB" s.c. Henryk Graboń, Ziemowit Kalinowski,

46-030 Radomierowice

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

                       

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

 


 

Kazimierz Krawczyk

Metryczka
  • opublikowano:
    03-10-2011 13:39
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl