Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żelazna i Sławice

Opole, dnia  05.10.2011r.

WB.6740-2-1134/11

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

        Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. Zawiadamia się, że w dniu 13.09.2011R. zostało wszczęte na żądanie Gminy Dąbrowa z dnia 13.09.2011R. postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę: inwestycji liniowej - kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ul. Ceglanej w Sławicach

Obejmującą;

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 200 – 160PCV

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o 110 – 90

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o 200 – 160 PCV

- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej o 50

- przyłącza energetyczne na terenie przepompowni ścieków

- przepompownia ścieków

- przepompownie przydomowe

 

Zlokalizowanej we wsi Żelazna i Sławice na działkach wg załączonego spisu.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ks. Opolskich 27 pok.210 II p.

Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2011 11:32
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl