Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa fermy kur w Szydłowcu Śląskim

 

Opole, dnia 08.11.2011 r.


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

  

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

Fermy kur brojlerów wraz przyłączami energii, wody, kanalizacji, budowę szamba, budowę zjazdu oraz budowę budynku socjalno - biurowego w Szydłowcu Śląskim  na działkach nr 103, 102, 1508, 42/4, 101/1, 101/2 k.m.1, obręb Szydłowiec Śląski

 

Inwestor: Rajmund Wocka, Magnuszowiczki 25b, 49-156 Gracze

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu 

inspektor Jakub Kania

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-11-2011 12:10
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl