Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Rozbudowa drogi powiatowej Magnuszowice-Grodków o stanowisko do ważenia sam. ciężarowych

Opole  02.01.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE


              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

 

że w dniu 02.01.2012r. została wydana  decyzja nr 1/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę :

Rozbudowę drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice – Grodków na odcinku w km 0+750,00÷0+950,60 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska do ważenia pojazdów ciężarowych zlokalizowaną na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 185 k.m. 2 obręb Magnuszowice, 173/12, 173/13, 173/4 k.m. 1 obręb Magnuszowice.


Inwestor: Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu

 

Z treścią  decyzji  strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,213 w godz. od 730 do 1530

 


                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                                                       Kazimierz Krawczyk

                                                                                          Naczelnik wydziału Budownictwa

Metryczka
  • opublikowano:
    03-01-2012 13:58
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl