Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin

Opole, dnia 4 stycznia 2012 r.

WB.6740-7-1568/11

 

ZAWIADOMIENIE O

 WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 27.12.2011 r. zostało wszczęte  na żądanie Tauron – Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Bramy Grodkowskiej 2 postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obejmujące przebudowę sieci napowietrznej 230/400 V dla budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego w m. Góra, gmina Niemodlin obejmujące budowę sieci napowietrznej 230/400 V 9dł 461 m) na działkach o nr ewid. gruntów 5, 110, 109/1, 109/2, 119, 108/2, 108/1, 95/1, 95/3, 83/4, 79/1, 44/2, 80, a.m. 1, obręb Góra i rozbiórkę sieci napowietrznej 230/400 V (dł. 541 m) na działkach o nr ewid. gruntów 111, 112/1, 113, 108/1, 108/2, 106/5, 4/2, 4/1, 95/1, 92, 95/3, 83/4, 44/2, 80, 48, a.m. 1, obręb Góra

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

Kazimierz Krawczyk

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2012 13:31
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl