Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Popielów

Opole, dnia 13.03.2012r.

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę:

 

Kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji p.n.: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice-Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie na działkach nr :

 

 

Obręb Karłowice

108/17, 231, 380, 381, 43/1, 43/2, 44/1, 45, 46/1, 49/1, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55

 

Obręb Popielów

1, 100/3, 1015/303, 1016/303, 1017/303, 1018/303, 102/4, 1022/197, 1027/353, 1029/33, 1029/353, 103/5, 1039/294, 1043/256, 1044/260, 1045/260, 1046/262, 1050/189, 1055/315, 1059/243, 1060/243, 1064/196, 1070/303, 1071/303, 1074/338, 1075/338, 1076/190, 1077/190, 1078/190, 1079/287, 1080/287, 1086/205, 1087/199, 109/67, 1090/197, 1092/33, 1100/289, 1108/309, 1111/309, 1113/211, 1114/211, 1118/29, 1119/29, 1119/371, 1120/374, 1121/303, 1124/29, 1125/29, 1128/193, 1133/194, 1137/223, 1149/194, 115/5, 1153/279, 1162/309, 1163/309, 1179/33, 1181/33, 1182/33, 1186/29, 119/7, 120/8, 134/5, 134/6, 135/5, 135/6, 152/12, 153/12, 166/6, 219, 224, 245, 247, 248, 261, 263/1, 277, 281, 284, 286, 292, 340, 471/249, 519, 573/196, 595/194, 636/352, 638/352, 640/347, 642/343, 65, 66, 686/250, 688/251, 694/280, 696/184, 696/282, 698/188, 702/289, 710/302, 713/302, 715/213, 716/314, 717/218, 719/220, 719/317, 723/325, 725/249, 727/251, 727/329, 731/339, 733/271, 745/357, 747/357, 753/368, 767/224, 768/224, 777/190, 778/190, 779/224, 779/5, 780/224, 781/190, 781/26, 782/190, 783/25, 785/26, 793/184, 797/193, 799/197, 801/202, 803/256, 805/214, 813/199, 813/252, 815/259, 817/263, 818/191, 829/291, 830/290, 830/302, 833/285, 834/283, 837/317, 846/332, 851/291, 852/291, 853/291, 853/369, 861/361, 863/365, 866/362, 867/29, 880/324, 881/324, 893/344, 901/285, 902/285, 906/358, 907/358, 908/3, 910/3, 912/231, 914/229, 915/189, 915/227, 925/345, 927/345, 929/316, 937/184, 940/288, 941/288, 942/288, 944/189, 945/224, 945/350, 946/189, 946/350, 947/350, 952/291, 957/304, 958/303, 960/369, 961/351, 962/351, 970/351, 977/184, 98/2, 981/224, 988/225, 989/225, 990/350, 991/350

 

Obręb Stare Kolnie

3, 5, 27, 29, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 55, 72, 74, 77, 78, 88, 89, 93, 95, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 160, 161, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 178, 179, 181, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 345, 390, 391, 466, 31/2, 34/2, 35/1, 35/2, 38/1, 50/2, 51/1, 61/1, 61/2, 62/1, 73/1, 73/2, 75/2, 76/1, 76/2, 79/4, 87/1, 28/2, 30/7, 149/1, 149/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 176/1, 177/1, 180/1, 180/4, 188/1, 188/3, 199/1, 199/2, 209/1, 209/2, 209/4, 263/1, 263/3, 389/1

 

 

Inwestor: Gmina Popielów,

                     ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

 

 

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA 

Kazimierz Krawczyk

Metryczka
  • opublikowano:
    13-03-2012 13:06
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl