Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r.

 

Opole, dnia 25.09.20`12.r

WB.6744.13.1.12

OBWIESZCZENIE 

STAROSTA  OPOLSKI

INFORMUJE


              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2012.2012r.  została wydana  decyzja nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wskutek uchylenia decyzji nr 4/2012 z dnia 26.03.2012r. decyzją Wojewody Opolskiego IN.V.7821.2.2012.MK z dnia 15.06.2012r, z  wniosku z dnia 28.12.2011r. , ( nr. rej  organu admin.  architekt.-budow.  WB.6744.13.1.12) inwestora Gminy Turawa, ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa, (zmienionego 14.07.2012  na wniosek Wójta Gminy Turawa)

 

  drogi gminnej w miejscowości Węgry; zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:

?  nr 806/123, 827/124 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni

? nr 854/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 779/125 k.m. 3) , nr 856/125 k.m. 3 ( przed podziałem działka nr 780/125 k.m. 3) – właściciele prywatni 

?  nr 126 k.m.3 obręb Węgry - własność Gmina Turawa

?  nr 637/119 i 647/1 k.m.3 obręb Węgry - własność Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

? nr 998/10, 755/10, 446/179, 794/173, 791/173 k.m.3 obręb Węgry – właściciele prywatni


  Inwestor:                                    Wójt Gminy Turawa

                                             ul. Opolska 39C, 46-045 Turawa


Z treścią  decyzji  strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212 w godz. od 730 do 1530


                                                                            z   upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                                               Kazimierz krawczyk

                                                                            Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-09-2012 14:33
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl