Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa stacji paliw w Tułowicach przy ul. Porcelitowej

Opole, dnia 6 maja 2013 r.


STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. 1 Maja 29, w pokoju nr 201 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

Stacji paliw składającej się z pawilonu powiązanej z wiatą, myjni, pylonu cenowego, zbiorników paliw oraz pozostałej infrastruktury tj. parkingów, odkurzacza i śmietnika usytuowanej w Tułowicach przy ul. Porcelitowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1125/1, 1125/2, k.m. 1, obręb Tułowice

 

Inwestor: Euro Silesia Sp. z o.o., 45-368 Opole, ul. Ozimska 48

 


 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                       

                                Naczelnik Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    06-05-2013 12:27
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl