Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia

 

Opole, dnia 29.06.2013r.


OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

Zgodnie z Art. 11d.ust.  5. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami ) i art. 49  ustawy z 14 czerwca  1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam

że w dniu 07.06.2013 r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Ozimka  reprezentującego Gminę Ozimek ul. Ks. Dzierżona 4b , Ozimek ,  postępowanie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie  ulicy Leśnej w m. Schodnia, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 

2284/198; 205; 1238/215; 1578/208; 1625/216 k.m.2  obręb Schodnia  ,

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu - Wydział Budownictwa ul.1 Maja 29 w  pokoju nr  200 w godz. od 8.00 do  15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    04-07-2013 14:25
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl