Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa ulicy Leśnej w m. Schodnia,

 Opole, dnia 26.08.2013r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTA  OPOLSKI

INFORMUJE

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16.08.2013 r.  została wydana  decyzja nr 5 / 2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ( nr rej  organu admin.  architekt.-budow.  WB.6744.8.3.2013.BP)obejmującą   rozbudowie  ulicy Leśnej w m. Schodnia,  na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 2284/198; 205; 1238/215; 1578/208; 1625/216 k.m.2  obręb Schodnia  .

Inwestor  - Gmina Ozimek , ul. Ks. Dzierżona 4b ,  Ozimek.

 

Z treścią  decyzji  strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ;Opole ul. 1 Maja 29, w pokoju nr 200 , w godz. od 8.00 do 15.00 ( w piątki do 13.30 ).

 

Metryczka
  • opublikowano:
    26-08-2013 11:01
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl