Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w Czarnowąsach

Opole, 20 lutego 2014 r.

WB.6744.3.11.2013.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

ZMIENIAJĄCEJ DECYZJĘ

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

zawiadamiam,

że Starosta Opolski decyzją z 20 lutego 2014 r. (znak WB.6744.3.11.2013.AŁ) zmienił decyzję Starosty Opolskiego nr 7/2013 z 30 października 2013 r. (znak WB.6744.3.6.2013.AŁ) zezwalającą Gminie Dobrzeń Wielki na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa i Norwida wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w miejscowości Czarnowąsy w gminie Dobrzeń Wielki, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1467/178, 1060/207, 1059/207, 1046/162, 758/159, 1472/159, 1514/38, 1217/153, 1186/160, 1054/160, 1308/157, 1424/157, 1316/157, 1422/157, 1421/157, 1307/157, 1213/153, 711/164, 1255/37, 1247/38, 1248/38, 1249/38 k.m.2 obręb Czarnowąsy gmina Dobrzeń Wielki, poprzez włączenie
do zakresu inwestycji działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami 437/162, 1061/159, 1062/159 k.m. 2 obręb Czarnowąsy.

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-02-2014 10:05
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl