Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obiweszczenie o wszczęciu postepowania - budowa drogi gminnej w m. Miedziana

Opole dnia 18.03.2014r

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY OPOLSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 20 lutego 2014 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Tarnów Opolski z siedzibą w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowej 6, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Miedziana, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami: 34, 239/33 i 240/33 k. m. 1 oraz 162/1, 162/2 i 187 k. m. 4, obrębu Miedziana.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 200 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-03-2014 10:48
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl