Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

       Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 687) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)


zawiadamiam, że

Starosta Opolski decyzją nr 4/2014 z 09 lipca 2014 r. (znak WB.6744.10.5.2014.TS) zezwolił Gminie Prószków na realizację inwestycji drogowej polegającej  na budowie drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 141, 45, 44 – k.m. 1 i 3 własność gminy Prószków oraz 141, 147/1 k.m.1 i 3 – własność Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

/Po podziale działki 141 powstaną działki: 141/2 i 141/3 – wydzielona cześć drogi gminnej, 141/1 – pozostała część – własność PGL Lasy Państwowe, działka 147/1 – po podziale powstaną działki nr 147/4 – wydzielona część drogi gminnej 147/3 – pozostała część – własność PGL Lasy Państwowe /

 

            W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opolu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prószkowie,
na stronach internetowych wymienionych Urzędów, oraz w prasie lokalnej.

 

            Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju 201 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    10-07-2014 10:44
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl