Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozbudowa ul. Sienkiewicza i ul. Kwaśnej w m. Chróścice

Opole, 20 stycznia 2015 r.

WB.6744.3.9.2014.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 28 listopada 2014 r. zostało wszczęte, na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki reprezentującego inwestora Gminę Dobrzeń Wielki z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim
przy ul. Namysłowskiej 44, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej wraz z przebudową przepustu, budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego dla sieci teletechnicznej szerokopasmowej, rozbudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, linii napowietrznej n/n i przyłącza kablowego n/n oraz przebudową sieci teletechnicznej w miejscowości Chróścice, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-        działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas dróg gminnych: 1751/605, 1944/607, 1943/607, 1544/607, 1545/607, 1923/607, 1951/607, 1952/607, 2143/590 k.m. 4 obręb Chróścice oraz 1342/173, 848/176, 851/176, 1067/177, 1066/177, 886/178, 887/178, 1097/179, 1098/179, 1019/180, 487/181, 565/182, 566/182, 1039/154, 1246/153, 1289/167, 1287/167, 1284/169, 1283/169, 1282/169, 1280/169, 1278/172, 1276/173, 190, 931/137 k.m. 3 obręb Chróścice,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych (wymiana gruntu, przebudowa przepustu): 989/153, 1245/153, 1266/165, 1290/167 k.m. 3 obręb Chróścice,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego dróg gminnych, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych, na których nastąpią ograniczenia w korzystaniu nieruchomości: 2144/590 k.m. 4 obręb Chróścice oraz 1077, 1288/167, 1286/169, 1285/169, 1281/169, 848/176, 1066/177, 887/178, 1097/179, 1098/179, 806/164, 1080/164, 487/181 k.m. 3 obręb Chróścice.

 

                W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.