Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa odinka dr. gminnej ul. Zawadzka w Kepie

 

Opole, 24 marca 2015 r.

WB.6744.5.2.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OPOLSKIEGO

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5, 6 i 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zmianami) oraz
art. 61 § 4ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami)

zawiadamiam,

że dnia 5 lutego 2015 r., na wniosek Wójta Gminy Łubniany reprezentującego inwestora Gminę Łubniany z siedzibą w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104, podpisanego przez pełnomocnika Sebastiana Raudzis, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka publicznej drogi gminnej ulicy Zawadzkiej w Kępie, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami:

-         działki znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiące pas dróg gminnych: 155/9, 260/27, 289/7, 283/27, 72, 470/30 k.m. 3 obręb Kępa,

-     działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiące teren niezbędny dla obiektów budowlanych: 203/118 k.m. 1 obręb Kępa,

-        działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, na których konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w korzystaniu z części nieruchomości: 884/119, 123/79 k.m. 1 obręb Kępa oraz 75, 252/11, 251/11, 279/27, 285/35, 469/30 k.m. 3 obręb Kępa.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w pokoju nr 202 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    24-03-2015 14:46
    przez: Jarosław Sroka
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl