Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor w Wydziale Budownictwa

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
Starosta Opolski informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
 
inspektora w Wydziale Budownictwa
 
 
w Starostwie Powiatowym w Opolu
 
 
wybrana została:   Pani Anna HAŁENDA
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Pani Anna Hałenda spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 15 września 2011 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
         Posiadane przygotowanie zawodowe, a także doświadczenie – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej - daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w zakresie czynności na stanowisku inspektora w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
Opole, 29 września 2011 r.
 
 
 
                                                                                             Henryk Lakwa
 
                                                                       _______________________________________
                                                                              (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)
Metryczka
  • opublikowano:
    29-09-2011 14:55
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl