Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy w Wydziale Finansowo - Budżetowym z dn.12.10.2011 r.

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
Starosta Opolski informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze:
 
księgowego w Wydziale Finansowo - Budżetowym
 
w Starostwie Powiatowym w Opolu
 
 
wybrana została:   Pani Grażyna KACZOR
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
 
Pani Grażyna Kaczor spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 28 września 2011 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
         Posiadane doświadczenie zawodowe  – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej - daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych  w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowego w Wydziale  Finansowo - Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
 
 
 
Opole, 12 października 2011 r.
 
                         Henryk Lakwa
 
 
 
                                                                       _______________________________________
                                                                                  (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-10-2011 13:30
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl