Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym- ogłoszenie z dn.03.01.2012 r.

 

INFORMACJA   O   WYNIKU   NABORU
 
 
Starosta Opolski informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze :        podinspektora
w Wydziale Finansowo - Budżetowym
w Starostwie Powiatowym w Opolu
 
 
wybrana została: Pani Dorota ZUZIAK
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
 
Pani Dorota Zuziak spełnia wszystkie wymogi określone w „Ogłoszeniu o naborze” z dnia 03 stycznia 2012 r. na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Posiadane doświadczenie zawodowe  – w ocenie Komisji Rekrutacyjnej - daje gwarancję właściwej realizacji zadań określonych  w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale  Finansowo - Budżetowym w Starostwie Powiatowym w Opolu.
 
 
 
 
 
Opole, 18 stycznia 2012 r.
 
                                        Henryk Lakwa
Starosta Opolski
 
 
                                                                       _______________________________________
                                                                   (podpis i pieczęć Starosty Opolskiego)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    18-01-2012 13:38
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl