Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.26.2021

Starosty Opolskiego z dnia   29 lipca 2021  r.

 

            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

            Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1282) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Z dniem wejścia w życie  niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie  Nr OR 120.25.2018 Starosty Opolskiego z dnia  4 czerwca 2018 r. w sprawie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 29.07.2021.docx (14,23KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (13,93KB)
PDFZarządzenie Nr OR.120.26.2021 r. Starosty Opolskiego z dnia 29 lipca 2021 r.pdf (104,99KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.pdf (587,28KB)