Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu.

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  OR  120.31.2023

Starosty Opolskiego z dnia  31 lipca 2023  r.


            w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu,”

            Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 530) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Z dniem wejścia w życie  niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie  Nr OR 120.26.2021 Starosty Opolskiego z dnia  29 lipca 2021 r. w sprawie „ Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Opolski

/-/ Henryk Lakwa

DOCXKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 31.07.2023.docx (14,65KB)
DOCXKlauzula informacyjna RODO.docx (15,16KB)
PDFZarządzenie Nr OR.120.31.2023 Starosty Opolskiego z dnia 31 lipca 2023 r.pdf (77,78KB)
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na urzędnicze stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Opolu od 31.07.2023.pdf (242,53KB)