Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

                                                                                                                      Prószków 06.03.2009 r.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1/2009
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
z dnia 06.03.2009 r.
 
 
w sprawie "postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze”
 
       Na podstawie art. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje:
 
§1
 
         Wprowadza się procedury “postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze” , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                           
§2
 
          Traci moc Zarządzenie Nr 6/2006 Dyrektora Domu Pomocy w Prószkowie z 29.09.2006 r. w sprawie “ Zasad postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie “
 
§3
 
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
Metryczka
  • opublikowano:
    18-10-2006 15:27
    przez: Jacek Grotnik
  • zmodyfikowano:
    11-03-2009 14:36
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl