Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w sprawie postepowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Strona archiwalna

 

 

                                                                                                                      Prószków 06.03.2009 r.
 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 1/2009
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
z dnia 06.03.2009 r.
 
 
w sprawie "postępowania przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze”
 
       Na podstawie art. 2 pkt. 2 oraz art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje:
 
§1
 
         Wprowadza się procedury “postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze” , stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                           
§2
 
          Traci moc Zarządzenie Nr 6/2006 Dyrektora Domu Pomocy w Prószkowie z 29.09.2006 r. w sprawie “ Zasad postępowania na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie “
 
§3
 
         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.