Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach

ZARZĄDZENIE NR 14/2007
Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 17.04.2007
 
 
          W sprawie określenia “Zasad postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach”.
 
 
          Na podstawie art.3a ust.2 i art.4 pkt 5 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
          Wprowadza się “ Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Dziecka w Chmielowicach”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
                                         
 
§ 2
          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
                                                                     Dyrektor Domu Dziecka 
                                                                           w Chmielowicach
                                                             Ingryda Gaida
 
Metryczka
  • opublikowano:
    25-04-2007 13:25
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl