Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie

 

ZARZĄDZENIE NR 03/06
Dyrektora Zespołu Szkół w Chróścinie
z dnia 28.02.2006r.

 

 w sprawie: wprowadzenia „Zasad  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 3a pkt 2 i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 3 – 3e w/w ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych zarządzam co następuje:

§ 1

 Wprowadza się „Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Chróścinie.

                                     § 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryczka
  • opublikowano:
    10-01-2007 14:04
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl