Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

ZSP.DZ.0135-3/06

Z A R Z Ą D Z E N I E     Nr  3
Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
z dnia 15 stycznia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia "Zasad  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie"

 

 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 3a pkt 2 i art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), w związku z art. 3 - 3e w/w ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych

 

zarządzam co następuje:


      § 1

Wprowadza się "Zasady postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.


      § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                        Dyrektor
                                                                                             mgr Danuta Sobera

Metryczka
  • opublikowano:
    04-12-2006 13:26
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl