Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

 

Zarządzenie Nr 3/2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
z dnia 30 marca 2010r.
 
 
w sprawie  procedur  postępowania przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu. 
 
           
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458/, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadzam procedury postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    26-04-2010 12:54
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl