Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznejw Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim

 

Uchwała Nr 858/10
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia  19 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim
 
 
            Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm./ i art. 19 pkt 10, art. 25 ust. 1 i ust. 4, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim w trybie i na zasadach określonych w art. 25 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) celem zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 01 stycznia 2004 r.
 
§2
 
Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2010 r.
 
§3
 
  1. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
  2. Oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert konkursowych dokona Zespół Opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu Opolskiego.
  3. Ostatecznego wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Opolskiego.
 
§4
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu Opolskiego:
 

                                                                      1.   Henryk Lakwa

                                                                      2.   Krzysztof Wysdak

                                                                      3.   Irena Łysy-Cichon

                                                                      4.   Leonarda Płoszaj

                                                                      5.   Rudolf Mohlek

 DOCZałącznik nr 1 do uchwały nr 858/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach i Dobrzeniu Wielkim (55,50KB)