Przejdź do treści strony
Starostwo Powiatowe w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym w 2014 roku

UCHWAŁA Nr 1223/14
Zarządu Powiatu Opolskiego
z dnia 7 lutego 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

spółkom wodnym w 2014 roku

    

Na podstawie art. 164 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz.145 z późn. zm.), Uchwały nr XXXIII/249/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Opolskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014, poz. 155), Uchwały Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na rok 2014, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatopolski.pl, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu na tablicy ogłoszeń, a także na stronie internetowej Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                  Zarząd Powiatu Opolskiego:

 

 

1.                 Henryk Lakwa

 

2.                 Leonarda Płoszaj

 

3.                 Krzysztof Wysdak

 

4.                 Zofia Kotońska

 

5.                 Sybilla Stelmach

 

Metryczka
  • opublikowano:
    10-02-2014 12:41
    przez: Natalia Mróz-Złoty
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Opolu
45 - 068 Opole
ul. 1 Maja 29
NIP: 754-30-23-121 REGON: 531412585

Dane kontaktowe:

tel.: 77 5415101, fax 77 5415103
fax: 77 5415103
e-mail: starostwo@powiatopolski.pl
strona www: powiatopolski.pl